Om Trønderkraft

Trønderkraft er organisert som et aksjeselskap og eid av 8 energiselskap i Midt Norge. Eierselskapene leverer strøm til 117 000 nettkunder. Trønderkraft AS har ingen strømavtaler eller strømkunder. Trønderkraft er et forretningsmessig drevet selskap som bidrar til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene. Trønderkraft AS inngår avtaler med lang varighet, typisk to år med opsjon på ytterligere to år (1+1). Kjerneområdene til Trønderkraft AS er: Innkjøp, Standardisering og Kompetanseutvikling.

Anskaffelser

Anskaffelsene til Trønderkraft er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser.

For å effektivisere prosessen er Trønderkraft tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning.
Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU - tidende en gang pr år, slik at leverandørmarkedet innformeres om ordningen. Trønderkraft benytter Sellihca som sin leverandørdatabase, hvor tilbyderliste etableres ved anskaffelsesbehov ved definerte søk i databasen.

Leverandører som vil være med på tilbyderlister må være registrert i Sellihca etter bestemte kriterier.