Aksjonærer i Trønderkraft
AS Eidefoss

Eidefoss logo

Gudbrandsdal Energi AS

Gudbrandsdal Energi

Nesset Kraft AS

Nesset Kraft

NEAS AS

NEAS logo

Nord-Østerdal Kraftlag SA

Oppdal Everk AS

Oppdal Everk

Rauma Energi AS

Rauma Energi

Røros Elektrisitetsverk AS

Røros E-verk

Sunndal Energi KF

Sunndal Energi