Velkommen til Trønderkraft

Trønderkraft er organisert som et aksjeselskap og eid av 13 energiselskap i Midt Norge. Eierselskapene leverer strøm til 117 000 nettkunder.

Anskaffelser

Anskaffelsene til Trønderkraft er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser. For å effektivisere prosessen er Trønderkraft tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning.